Proszę czekać, ładuję stronę...

Rozwój psychiczny i fizyczny Alano jest bardzo powolny. Najczęściej nie osiÄ…gajÄ… peÅ‚nego rozwoju nim skoÅ„czÄ… trzy lata. Bardzo czÄ™sto roczne psy oddajÄ… mocz jak szczeniaki. Niezwykle charakterystyczne dla Alano jest ich zabawa. Odgrywa niezwykle istotnÄ… rolÄ™ w ich życiu spoÅ‚ecznym.

 

 

 

PotrafiÄ… w nieskoÅ„czoność bawić siÄ™ miÄ™dzy sobÄ… w polowanie zamieniajÄ…c siÄ™ rolami. Za każdym razem odgrywany jest ten sam schemat jeden pies ucieka reszta próbuje go zÅ‚apać wyskakujÄ…c i chwytajÄ…c ofiarÄ™ za Å‚eb. ZupeÅ‚nie niczym maÅ‚e lwy lub wilki uczÄ…ce siÄ™ sztuki polowania. W zabawie Alano pokazujÄ… swojÄ… nieprawdopodobnÄ… zwinność i szybkość. Mimo, że zabawy Alano maja twarde reguÅ‚y i nikt tu nie stosuje taryfy ulgowej nie ma w nich agresji. Jednak te reguÅ‚y nie sÄ… rozumiane przez inne rasy psów.

 

 


 


 

Alano bawiÄ…cy siÄ™ z innym psem rozpÄ™dza siÄ™ nastÄ™pnie wybija siÄ™ w górÄ™ i caÅ‚ym impetem rzuca siÄ™ na niego Å‚apiÄ…c za gÅ‚owÄ™ lub ucho. Zaczepiony pies albo odpowiada agresjÄ… uważajÄ…c ze to atak lub przerażeniem. Obydwie te reakcje nie sÄ… dobre bowiem instynkt chwytania ofiary neutralizowany zrównoważonym zachowaniem zÅ‚apanego psa, pod wpÅ‚ywem panicznej reakcji lub agresji zacznie dziaÅ‚ać na peÅ‚nych obrotach. Dlatego trzeba starannie dobierać towarzyszy dla psich zabaw swojego Alano. Na pewno najlepszym kompanem do zabaw Alano jest inny Alano.

 

 

 

 

 

Rozwój instynktu chwytania można obserowac już od szczeniaka, jeszcze przy sutkach maÅ‚e odgrywajÄ… chwytanie zarówno siebie nawzajem jak i matki. Zdarza siÄ™, że mamki wychowujÄ…ce maÅ‚e Alano sÄ… po prostu zamÄ™czane przez te maÅ‚e diabeÅ‚ki.

Alano sÄ… absolutnie obojÄ™tne na ból, nie majÄ… w sobie nic z histeryków rozpaczajÄ…cych na wskutek pÄ™kniÄ™tej opuszka lub przeciÄ™tej skóry, gÅ‚Ä™bsze rany tez nie robiÄ… na nich wrażenia i czÄ™sto po polowaniu sÄ… zszywane bez znieczulenia.

Posiadając Alano trzeba być przygotowanym, na to, że uruchomią swoje możliwości ku naszemu zaskoczeniu dlatego trzeba myśleć z naddatkiem jeżeli chodzi o zabezpieczenia miejsca przebywania psa tej rasy. Nie można myśleć, że nie pokona jakiejś przeszkody lub nie zrobi czegoś mało prawdopodobnego, dlatego, że prawdopodobnie to zrobi.

Ruch jest dla Alano bardzo ważny. Tak jak już byÅ‚o powiedziane sÄ… bardzo zrównoważone i nie uwalniajÄ… w niepohamowany sposób energii demolujÄ…c wszystko dokoÅ‚a. Jednak zarówno w mÅ‚odym wieku jak później wymagajÄ… regularnej porcji ćwiczeÅ„. Tych psów nie trzeba specjalnie szkolić, szereg zachowaÅ„, których należy uczyć inne rasy jest dla nich naturalnym sposobem dostosowania siÄ™ do naszego trybu życia. Skupienie na przewodniku, sÅ‚uchanie wydawanych komend, ciÄ…gÅ‚a chęć wspóÅ‚pracy i brak agresji czyni z Alano archetyp psa. Charakter to najwiÄ™ksza wartość Alano, jeżeli wspóÅ‚czesna hodowla zniszczy te walory przedkÅ‚adajÄ…c nad niego niuanse budowy rasa ta przestanie istnieć