Proszę czekać, ładuję stronę...

 

 

airon de las tinieblascalabria de las tinieblasvengo avispado (dzidek)hytasa del pumarejo Vengo Albahio (juby)

        jamona de ferrer de tallvengo aceroRebolera del PumarejoVengo ArayaHanon los Terciosquijote de caracuel

obecnie posiadamy 11 psów rasy alano espanol. W naszej hodowli Å‚aczymy dwie linie - taranto i carpintero. Nasza seleckja kÅ‚adzie nacisk na charakter i zdolnoÅ›c do pracy oraz dÅ‚ugotrwaÅ‚ego wysiÅ‚ku.

 Calabria,Alfalfa,Airon

PóÅ‚ roku po nabyciu naszego pierwszego doga argentyÅ„skiego - Macho del Cavdillo, zafascynowani jego niebanalnÄ… osobowoÅ›ciÄ… i doskonaÅ‚Ä… pasjÄ… Å‚owieckÄ…, zaczÄ™liÅ›my dogÅ‚Ä™bnie studiować historiÄ™ powstania tej rasy i tak natrafiliÅ›my na Alano Espanol. RasÄ™ wykorzystana przez Martineza do prac nad dogiem argentyÅ„skim.

Zaprzestaliśmy myśleć o kolejnym Argentynie i zaintrygowani skupiliśmy się na Alano.

 

 

hanon - 7 miesięcy, quijote -17 miesięcy, juby -14 miesięcy

NawiÄ…zaliÅ›my znajomość z Paco, który jak sam o sobie mowi przede wszystkim jest myÅ›liwym i wielkim pasjonatem tej rasy a przy okazji hodowca. Za jego namowa i doÅ›wiadczeniem zamiast suki o której poczÄ…tkowo myÅ›leliÅ›my zdecydowaliÅ›my siÄ™ na psa i tak przyleciaÅ‚ do nas Airon de las Tinieblas spadkobierca linii Taranto de los Cuadrejones inbred na Curro de Tameran.

-Airon

 

 

Paco z caÅ‚ego serca dziÄ™kujemy Ci za Twoja pasje która nas zaraziÅ‚eÅ›, wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie, którymi chÄ™tnie siÄ™ z nami dzielisz a przede wszystkim dziÄ™kujemy za Å›wietne psy: Airona i Calabrie z Twojej hodowli de las Tinieblas

 

 

 

 

Dziękujemy Danielowi Vincentowi Lopez z hodowli del Pumarejo za wybranie dla nas najlepszej i najmocniejszej suki z miotu: Alfalfy.

 

Daniel

 

 

Specjalne podziÄ™kowania kierujemy do Javiera Parry byÅ‚ego sekretarza ANCAE i wÅ‚aÅ›ciciela hodowli los Tarantos za cierpliwość w objaÅ›nianiu historii i tajników rasy.