Proszę czekać, ładuję stronę...
camada rebolera del pumarejo x juby ( vengo albahio)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
 cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros  alano espanol ( rebo x juby)
cachorros  alano espanol ( rebo x juby)
cachorros  alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby)
vengo chaleco - cachorro alano espanol ( rebo x juby)
cachorros alano espanol ( rebo x juby) - 4 semanas
vengo cordura - cachorra alano espanol ( rebo x juby)- 4 semanas
juby (vengo albahio) y su hija - vengo cordura - cachorra alano espanol ( rebo x juby)- 4 semanas
cachorros alano espanol ( rebo x juby) - 4 semanas
vengo cadabra - cachorra alano espanol ( rebo x juby) 4 semanas
vengo chaleco - cachorro alano espanol ( rebo x juby) 4 weeks
vengo cordura cachorra alano espanol ( rebo x juby) 4 semanas
vengo chaleco cachorro alano espanol ( rebo x juby) 4 semanas
vengo cergov/ nadir cachorro alano espanol ( rebo x juby) 4 semanas
vengo coraje/tagir cachorro alano espanol ( rebo x juby) 4 semanas
cachorros alano espanol ( rebo x juby ) 4 tygodnie
cachorro alano espanol - 1 mes
cachorro alano espanol 1 mes
cachorro alano espanol vengo cordura 1 mes
cachorros alano espanol  1 mes
cachorro alano espanol - vengo cordura - 1 mes
cachorros alano espanol 1 mes
cachorros alano espanol 1 mes
cachorros alano espanol 1 mes
cachorros alano espanol vengo caldera, cadabra, cordura - 1 mes
cachorro alano espanol - vengo cadabra - 1 mes
cachorro alano espanol - vengo coraje (tagir) 1 mes
cachorro alano espanol - vengo caldera - 1 mes
cachorro alano espanol 1 mes
cachorro alano espanol vengo cergov (nadir) - 1 month
cachorro alano espanol - vengo cordura - 1,5 mes
cachorro alano espanol - vengo chaleco - 2 meses
cachorro alano espanol - vengo cordura 1,5 meses
cachorros alano espanol 2 meses
cachorro alano espanol - vengo caldera 2 meses
cachorro alano espanol - vengo cergov (nadir)2 meses
cachorro alano espanol - vengo caldera 2 meses
cachorros alano espanol 2 meses
cachorro alano espanol - vengo cergov ( nadir) 2 meses
cachorros alano espanol 2 meses
cachorro alano espanol - vengo cordura 2 meses
cachorro alano espanol - vengo cordura 2 meses
alano espanol - vengo caldera 2 meses
cachorro alano espanol  vego cadabra 2 meses
cachorro alano espanol vengo caldera 2 meses
cachorro alano espanol vengo caldera 2 meses
cachorros alano espanol con su madre rebolera - 2 meses
cachorro alano espanol - vengo cordura - 2 meses
cachorro alano espanol vengo coraje (tagir) 2 meses
padre y hijo vengo albahio(juby) y vengo cergov(nadir)
cachorro alano espanol vengo cergov (nadir) 2 meses
cachorro alano espanol vengo cadabra 2 meses
cachorros alano espanol 3 meses
cachorro alano espanol vengo cadabra  3 meses
cachorro alano espanol - vengo cadabra 2 meses
cachorro alano espanol vengo caldera 3 meses
joven hembra alano espanol - vengo cordura - 3 meses
joven hembra alano espanol - 3 meses
joven hembra alano espanol - vengo cordura 3 meses
dos joven hembras alano espanol vengo cordura i vengo cadabra - 3 meses
dos joven hembras durante el juego
vengo cadabra - 3 meses
vengo cordura 3 meses
vengo coraje - tagir - 3 meses
vengo chaleco 3 meses
vengo chaleco - 3 meses
vengo cordura - looce - 4 meses
vengo cordura - looce - 4 meses
vengo cordura - looce - 4 meses
vengo cordura - looce & vengo caldera - 4 meses
vengo cordura - looce - 4 meses
vengo cordura - looce & vengo caldera - 4 meses
morita - vengo cordura
vengo caldera
vengo caldera - vengo cordura
vengo coraje - tagir
vengo coraje - tagir
vengo cergov - nadir
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo chaleco
vengo chaleco
lucy
vengo caldera
vengo coraje - 9 meses
vengo coraje - 10 meses
vengo coraje - 10 meses
vengo cergov / nadir