Proszę czekać, ładuję stronę...
litter rebolera del pumarejo x juby ( vengo albahio)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol (rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
 puppies alano espanol ( rebo x juby)
 puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies  alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)
vengo chaleco pup alano espanol ( rebo x juby)
puppies alano espanol ( rebo x juby)- 4 weeks
vengo cordura - pup alano espanol ( rebo x juby) - 4 weeks
juby (vengo albahio)and his daughter - vengo cordura - pup alano espanol ( rebo x juby) - 4 weeks old
puppies alano espanol ( rebo x juby)- 4 weeeks
vengo cadabra - puppy alano espanol ( rebo x juby)- 4 weeks
vengo chaleco - puppy alano espanol ( rebo x juby) 4 weeks
vengo cordura puppy alano espanol ( rebo x juby) 4 weeks
vengo chaleco puppy alano espanol ( rebo x juby) 4 weeks
vengo cergov/ nadir puppy alano espanol ( rebo x juby) 4 weeks
vengo coraje/tagir puppy alano espanol ( rebo x juby) 4 weeks
puppies alano espanol ( rebo x juby ) 4 tygodnie
puppy alano espanol vengo caldera - one month old
puppy alano espanol - vengo caldera 1 month old
puppy alano espanol vengo cordura - 1 month old
puppies alano espanol - 1 month old
puppy alano espanol - vengo cordura - 1 month old
puppies alano espanol 1 month old
puppies alano espanol 1 month old
puppies alano espanol 1 month old
puppies alano espanol vengo caldera, cadabra, cordura - 1 months old
puppy alano espanol - vengo cadabra - 1 month
puppy alano espanol - vengo coraje (tagir)- 1 month old
puppy alano espanol - vengo caldera 1 month old
puppies alano espanol 1 month
puppy alano espanol vengo cergov (nadir) - 1 month
puppy alano espanol - vengo cordura - 1 ,5 month old
puppy alano espanol - vengo chaleco - 2 months old
puppy alano espanol - vengo cordura 1, 5 months old
puppies alano espanol - 2 months old
puppy alano espanol - vengo caldera 2 months old
puppy alano espanol - vengo cergov (nadir)-2 months old
puppy alano espanol - vengo caldera 2 months old
puppies alano espanol 2 months old
puppy alano espanol - vengo cergov ( nadir) 2 months old
puppies alano espanol 2 months old
puppy alano espanol - vengo cordura 2 months old
 puppy alano espanol - vengo cordura 2 months old
alano espanol - vengo caldera 2 months old
puppy alano espanol vengo cadabra 2 months old
puppy alano espanol vengo caldera 2 months old
puppy alano espanol vengo caldera 2 months old
puppies alano espanol with their mother ( 2 months old)
puppy alano espanol - vengo cordura - 2 months old
puppy alano espanol vengo coraje (tagir) 2 months old
father and son vengo albahio(juby) and vengo cergov(nadir)
puppy alano espanol vengo cergov (nadir) 2 months old
puppy alano espanol vengo cadabra 2 months old
puppies alano espanol 3 months old
puppy alano spanol vengo cadabra 3 months old
puppy alano espanol - vengo cadabra 2 months old
puppy alano espanol vengo caldera - 3 months old
young female alano espanol - vengo cordura - 3 months old
young female alano espanol - vengo cordura 3 months old
young female alano espanol - vengo cordura 3 months old
Two young females alano espanol vengo cordura and vengo cadabra - 3 months old
two young females alano espanol paying
vengo cadabra 3 months old
vengo cordura 3 months old
vengo coraje - tagir - 3 months old
vengo chaleco 3 months old
vengo chaleco - 3 months old
vengo cordura - looce - 4 months old
vengo cordura - looce - 4 months old
vengo cordura - looce - 4 months
vengo cordura - looce & vengo caldera - 4 months
vengo cordura - looce - 4 months
vengo cordura - looce & vengo caldera - 4 months
morita - vengo cordura
vengo caldera
vengo caldera - vengo cordura
vengo coraje - tagir
vengo coraje - tagir
vengo cergov - nadir
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo cadabra
vengo chaleco
vengo chaleco
lucy
vengo caldera
vengo coraje - 9 months
vengo coraje - 10 months
vengo coraje - 10 months
vengo cergov / nadir